Love & regler

Herunder finder du nyttige links til lovgivningen inden for vores område.

Er der noget, du er i tvivl om,  kan du altid ringe til os på telefon 76 49 85 00.


1. Olietankbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1611 af 10/12/2015


2 Benzinstationbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 555 af 09/06/2001

3. Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Bekendtgørelse nr. 28 af 04/01/2010

4. Bekendtgørelse om brandfarlige væsker

Bekendtgørelse nr. 17 af 04/01/2010

5. Vejledning om brandfarlige væsker

Beredskabsstyrelsen

6. Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Bekendtgørelse nr. 590 af 26/06/2003

7. Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Beredskabsstyrelsen

8. Autoværkstedsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1733 af 21/12/2015

9. Spildevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 46 af 12/01/2016

10. Spildevandsvejledningen

Vejledning nr. 11058 af 01/01/1999

11. Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1317 af 19/11/2015

12. Bygningsreglementet

Erhvervs- og Byggestyrelsen

13. Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Beredskabsstyrelsen
Vejledning om brandfarlige væsker

14. ADR konventionen

International transport - ADR 2015

15. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse nr. 1223 af 30/10/2015

16. Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
LD Handel & Miljø A/S - Det naturlige valg

LD Handel & Miljø A/S er en moderne handelsvirksomhed med et højt produktkendskab inden for en række kerneydelser. Firmaet er grundlagt i 1986 med det klare formål at betjene danske servicestationer, olieindustrien og miljøsektoren med alle former for tekniske løsninger, reservedele og udstyr.

Cogetil har opkøbt LD Handel efter konkurs d. 11 januar, aktiviteter videreføres uændret i fremtiden fra Cogetil´s firmaadresse i Hobro

Kundeservice

Hvis du har spørgsmål vedrørende en ordre eller nogle produkter kan du kontakte os på: cogetil@cogetil.dk

Cogétil Scandinavia Aps  |  Benshøj Industrivej 13A  |  DK-9500 Hobro  |  Telefon: +45 98 54 84 11  |  cogetil@cogetil.dk
Klik mig